پروژه های ما

خلاصه فعاليت های انجام شده در سال های گذشته و اخير، شامل :معماری و دکوراسيون داخلی ، مبلمان اداری ، پارتيشن ،کانتر ،ديوارپوش و سقف کاذب: کابينت آشپزخانه و درب...
بازسازی تعداد زيادی از ساختمان های مسکونی ،اداری،مطب وتجاری
- شرکت پاناسونيک ، ساختمان مرکزی( شش طبقه تهران)
- دفاتر انجمن مديران سیمان صنايع ايران(بازسازی کامل ودکوراسيون مبلمان اداری)
- سايت ماهواره ای وکنترل اسکله شهيدرجاعی بندرعباس(تايدواتر) - شرکت سپاهان
- شرکت نيسان (دفاتر کارخانه) - قطعه سازان خودرو
- شرکت تايدواترخاورميانه (دفتر مرکزی ودفاترديگرتهران)
- شرکت سهپران ترابرحمل نقل بین المللی دريايی وزمينی( دفاتر مرکزی وزير مجموعه)
- شرکت نورافشان ,(دفاتر کارخانه فضای 4000 مترمربع)
- شرکت سيم نور پويا,(دفاتر کارخانه) - شرکت نفتی شعله آبی پارسيان
- شرکت نستله ,(دفتر مرکزی چندين طبقه)
- بنادرکشتيرانی بوشهر(بعنوان پيمانکار دسته دوم) - کيميدارو (واحد های مختلف)
- شرکت ساتکاپ (دو برج اداری) - شرکت دريا بندر(کل ساختمان)
- شرکت ناميکاران (دفترمرکزی -ساختمان مسکونی) - خدمات سازه های قشم
- فرودگاه اصفهان کانتر های فروش0(بعنوان پيمانکار دسته دوم)
- فروشگاه های زنجيره ای رفاه دفاتر اداری(بعنوان پيمانکار دسته دوم)
- ايساکو (مقداری ازمبلمان اداری ساختمان مرکزی )پيمانکار دسته دوم

دیگر پروژه ها

رستوران وکافی شاپ
-شعبه های مختلف کافی شاپ ورستوران های کيش ميش - مقداری سالن فست فوت سيرنگ قم -کافی شاپ کنج(الهيه)
کابینت آشپزخانه
- پروژه 292 واحدی شهرک نسيم دريافريدونکنار87- 270واحد از پروژه بوستان شهر جديد انديشه­­86. - پروژه 50 واحدی درشهرک سرخرود87- واجرای100ها واحد مسکونی تک تا تعداد از 1تا5 واحدی درمناطق مختلف تهران
بانک ها (پيمانکاردسته دوم خدمات برش ومونتاژ)
- شعب مختلف بانکهای اقتصاد نوين؛ شعبه های ايران زمين ،کاشان، شهرکرد، توحيد اصفهان، نيشابور، سبزوار، ، امام رضا مشهد، آزادی کرمان، احمدآباد اصفهان و ... - بانک سرمايه و شعبه های سينما آزادی, طالقانی کرج، - بانک مسکن شعبه های ، قصرفيروزه
باشگاه ورزشی و سالن بدنسازی
سه شعبه از سالنهای ورزشی وبدنسازی تکنيک برتر(زنانه ومردانه)

تصاویر برخی از پروژه های اداری اجرا شده توسط تیم VLO سازه


تصاویر برخی از پروژه های تجاری اجرا شده توسط تیم VLO سازه


تصاویر برخی از پروژه های رستورانها اجرا شده توسط تیم VLO سازه


تصاویر برخی از پروژه های مسکونی اجرا شده توسط تیم VLO سازه