توضیحات : بازسازی معماری و دکوراسيون داخلی شرکت هاو دفاتر کار،( تولیدمیزومبلمان اداری ، پارتيشن ،کانتر ،ديوارپوش و سقف کاذب: و درب...) بازسازی تعداد زيادی از ساختمان های ،اداری،مطب ودفاترکار

خلاصه فعالیت های انجام شده درسال های گذشته واخیر:

 • شرکت پاناسونيک ، ساختمان مرکزی( شش طبقه تهران)
 • دفاتر انجمن مديران صنايع سيمان ايران(بازسازی کامل ودکوراسيون مبلمان اداری)
 • شرکت نيکسان (دفاتر کارخانه)
 • شرکت تايدواترخاورميانه (دفتر مرکزی ودفاترديگرتهران)
 • سايت ماهواره ای وکنترل اسکله شهيدرجاعی بندرعباس(تايدواتر)
 • شرکت دريا بندر(کل ساختمان)
 • شرکت سهپران ترابرحمل نقل بين المللی دريايی وزمينی( دفاتر مرکزی وزير مجموعه)
 • شرکت نستله ,(دفتر مرکزی چندين طبقه)
 • شرکت سيم نور پويا,(دفاتر کارخانه)
 • شرکت نورافشان, ,(دفاتر کارخانه فضای 4000 مترمربع)
 • شرکت ناميکاران (دفترمرکزی -ساختمان مسکونی)
 • بنادرکشتيرانی بوشهر(بعنوان پيمانکار دسته دوم)
 • کيميدارو (واحد های مختلف)
 • شرکت ساتکاپ (دو برج اداری)
 • قطعه سازان خودرو
 • شرکت سپاهان
 • شرکت نفتی شعله آبی پارسيان
 • فرودگاه اصفهان کانتر های فروش0(بعنوان پيمانکار دسته دوم)
 • فروشگاه های زنجيره ای رفاه دفاتر اداری(بعنوان پيمانکار دسته دوم)
 • ايساکو (مقداری ازمبلمان اداری ساختمان مرکزی )پيمانکار دسته دوم
 • خدمات سازه های قشم