کابینت آشپزخانه: بهترین ومدرن ترین طرح های سه بعدی{ازجنس ام.دی.اف ،تمام چوب ویا پی.وی.سی (ممبران)}
با ساخت (سفارشی تک ساز ویا بطور انبو سازی)

  • سیستم پیش ساخته آشپزخانه (بااتصالات الیت )
  • هریونیت دریک کارتن بسته بندی شده مجزا با اتصالات ونقشه آسان مونتاژ پروژه
  • پروژه292 واحدی شهرک نسیم دریا فریدونکنار87
  • 270 واحد ازپروژه بوستان شهر جدید اندیشه86
  • پروژه 60واحدی درشهرک سرخرود شمال87
  • 100ها واحدمسکونی بطور تک واحدی تا10 درمناطق مختلف تهران طی 20سال