پروژه های رستوران وکافی شاپ

توضیحات : طراحی داخلی کامل بطورتخصصی کافی شاپ ،رستوران وفست فود (طراحی پلان و سه بعدی3D) بازسازی و اجرای (از صفر تا 100) انتخاب جزئیات ونوع متریال -نورپردازمحیط
تصاویری از کارهای اجرا شده وطرح های سه بعدی توسط این گروه