خدمات ما

گروه طراحان معماری داخلی ودکوراسيون واله
طراح وتوليدكننده معماري داخلي (سازه تزئين)

گروه VLOسازه : تقسیم دسته بندی گروه های اجرايی
الف-گروه معماری وابنيه شامل : طراحی (معماری ومعماری داخلی)-بازسازی ساختمان –تعميرات داخلی ، باانجام کارهای :
بنايی- اجرای کناف (ديواروسقف)-کاشي کاری-کف سازی -آرماتوربندی-بتن ريزی-گچ کاری-رابیتس کاری-عايق بندی وايزلاسيون-جوشکاری وآهنگری-برق -لوله کشی و تاسيسات
ب-کارگاه نجاری ورنگ کاری چوب نجاری وساخت ورنگ کاری چوبهای طبيعی
ج- مبلمان اداری ودکوراسيون
توليدواجرای :
1- ميزهای اداری ،مديريت ، کنفرانس ومنشی ، کتابخانه ،فايليگ وبايگانی
2-ديوارپوش
3-سقف کاذب (ساده وهمراه با نور)
4-پارتيشن وجداکنندهای با فريمهای (ام.دی.اف ) وآلومينومی
5 -درب های پيش ساختهشرکت های گروه زيرمجموعه و همکار:
, سازه تزئين خلاق .فراجهان ، فرم سيستم ،...

دیگر خدمات

د-کابينت آشپزخانه

توليدواجرای کابينت (تمام چوب ، ام.دی.اف ) انبوه سازی وتک سازی سفارشی

ق-تجارت مبلمان وتزئينات واردات وپخش ،فروش

1-واردات بهترين برد های مبلمان خانگی واداری(از کانادا واروپا وچين)

2-کاغذ ديواری (ايرانی وخارجی)

3-کف پوش ولامينت و پارکت

4-ديوارپوش وقرنيز پيش ساخته

5-نقاشی

س- پارتيشن (با فريم آلومينيومی) دوجداره وتک

ط- ديوارهای پيش ساخته (ضد صدا،کناف ،کامپوزيت ،سيمانی ، گچی وچرمی)

ص- درب های چوبی (کليه درب های چوبی داخلی ورودی ساختمانی)ودربهای ضدسرقت

ض- کارگاه ساخت پنجره های تک ودوجداره-تبديل پنجره های قديمی تک به دوجداره

ن_ غرفه های نمايشگاهی (طراحی واجرا)

م- نماسازی (طرح واجرا)