تیم ما و چرا ما؟

گروه VLOسازه مجموعه ای ازشرکت هاو متخصصين واستادکاران باتجربه وحرفه ای های معماری ، معماری داخلی ودکوراسيون بابيش از 20 سال سابقه اجرای صدها پروژه کوچک و بزرگ در سطح کشور با در اختيار داشتن کادر مجرب درامور ساخت وبازسازی وتوليددکوراسيون و ادوات چوبی ساختمان ،واردات مبلمان وتوزيع وفروش کالای تزئينی(کاغذديواری ،کف پوش ولامينت) و با دارابودن از چند کارگاه مجزا توليدی نجاری(ام.دی.اف و چوب) ،کارگاه رنگ کاری چوب ومرمت وکارگاه ساخت پنجره های دوجداره ، وبابهره گيری ازماشين آلات مدرن. و نيزهمکاری ازطريق عامليت فروش باتوليدکنندگان صنعتی ، اين گروه را درزمينه طراحی اجرا و توليد معماری داخلی ودکوراسيون توانمند وموفق مینمايد.
حکمت اله واله (معمار ومعمارداخلی)

شرکای تجاری ما

شرکت ها ومواسسات غير حقوقی زيرمجموعه گروه: فرم سيستم ، سازه های تزئينی واداری،فراجهان ، سازه تزئين